องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 4.คำแถลงงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]162
2 5.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]13
3 5.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]184
4 รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2560 ]292
5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2560 ]274
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2560 ]265
7 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]24
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]215