องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลทั่วไป) [ 11 ก.ย. 2562 ]56
2 ส่วนที่ 1(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) [ 11 ก.ย. 2562 ]51
3 ส่วนที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) [ 11 ก.ย. 2562 ]53
4 11.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]187
5 12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]188
6 13.ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]173
7 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 7 ก.ย. 2560 ]253
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 7 ก.ย. 2560 ]245
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [ 7 ก.ย. 2560 ]245
10 คำแถลง [ 7 ก.ย. 2560 ]243
 
หน้า 1|2|3