องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลทั่วไป) [ 11 ก.ย. 2562 ]83
2 3.คำแถลงงบประมาณประกอบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]149
3 4.คำแถลงงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]150
4 5.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]164
5 11.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]215
6 12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]218
7 13.ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]201
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 7 ก.ย. 2560 ]283
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 7 ก.ย. 2560 ]273
10 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [ 7 ก.ย. 2560 ]270
 
หน้า 1|2|3