องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2563 ]14
2 4.คำแถลงงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]188
3 5.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]37
4 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 7 ก.ย. 2560 ]291
5 รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2560 ]313
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2560 ]295
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2560 ]288
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]45
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]239