องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 3 ก.ค. 2562 ]117
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 2 ค่าใช้จ่ายข้อ 1 8 9 [ 10 ต.ค. 2561 ]159
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 3 (โครงสร้าง) [ 10 ต.ค. 2560 ]156
4 แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563(ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร) [ 10 ต.ค. 2560 ]156
5 แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 (2) [ 10 ต.ค. 2560 ]131
6 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) [ 9 ส.ค. 2560 ]8
7 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.สระตะเคียน ปี 2558 - 2560 [ 9 พ.ย. 2559 ]181
8 ยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 - 2560 [ 20 ต.ค. 2559 ]206
9 ประกาศปรับปรุงแก้ไขชื่อพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ตามระบบแท่ง) [ 30 ก.ย. 2559 ]202
10 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 31 พ.ค. 2559 ]366
 
หน้า 1|2