องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (ข้อ 8.2 ข้อ9 ข้อ10 ข้อ11) [ 28 ก.ย. 2563 ]3
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 28 ก.ย. 2563 ]5
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (ข้อ 8.2 ข้อ9 ข้อ10 ข้อ11) [ 28 ก.ย. 2563 ]5
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (แผนภูมิ ข้อ 10) [ 28 ก.ย. 2563 ]5
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (โครงสร้าง ข้อ 8.1) [ 28 ก.ย. 2563 ]4
6 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประเภทสามัญ) [ 5 มิ.ย. 2563 ]7
7 ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 3 ก.ค. 2562 ]115
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 2 ค่าใช้จ่ายข้อ 1 8 9 [ 10 ต.ค. 2561 ]163
9 ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 2561 [ 24 มิ.ย. 2561 ]148
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 3 (โครงสร้าง) [ 10 ต.ค. 2560 ]167
 
หน้า 1|2|3