องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประเภทสามัญ) [ 5 มิ.ย. 2563 ]7
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 2 ค่าใช้จ่ายข้อ 1 8 9 [ 10 ต.ค. 2561 ]177
3 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) [ 9 ส.ค. 2560 ]24
4 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.สระตะเคียน ปี 2558 - 2560 [ 9 พ.ย. 2559 ]196
5 ยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 - 2560 [ 20 ต.ค. 2559 ]224
6 ประกาศปรับปรุงแก้ไขชื่อพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ตามระบบแท่ง) [ 30 ก.ย. 2559 ]218
7 โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่ง [ 31 พ.ค. 2559 ]5
8 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 31 พ.ค. 2559 ]383
9 โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่ง [ 20 พ.ค. 2559 ]352
10 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ครั้งที่ 3/2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]288
 
หน้า 1|2