องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 - 2560 [ 20 ต.ค. 2559 ]247
2 ประกาศปรับปรุงแก้ไขชื่อพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ตามระบบแท่ง) [ 30 ก.ย. 2559 ]239
3 โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่ง [ 31 พ.ค. 2559 ]33
4 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 31 พ.ค. 2559 ]408
5 โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่ง [ 20 พ.ค. 2559 ]378
6 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ครั้งที่ 3/2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]312
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี [ 30 ธ.ค. 2558 ]365
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) [ 30 พ.ย. 542 ]307