องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันปฏิบัติการทุจริต 2562-2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]24
2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 31 พ.ค. 2562 ]7
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 4 ปี (2561-2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]234
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 4 ปี (2561-2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]253
5 หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร [ 2 มี.ค. 2560 ]252
6 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 1 ก.พ. 2560 ]251
7 ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน [ 28 ม.ค. 2560 ]183