องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 19 ต.ค. 2558 ]93
2 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 19 ต.ค. 2558 ]95
3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 19 ต.ค. 2558 ]374
4 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 19 ต.ค. 2558 ]394
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 19 ต.ค. 2558 ]115
6 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 19 ต.ค. 2558 ]94
7 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 19 ต.ค. 2558 ]98
8 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 19 ต.ค. 2558 ]100
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 19 ต.ค. 2558 ]65
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 19 ต.ค. 2558 ]311
 
หน้า 1|2