องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ควบคุมภายใน [ 1 ม.ค. 2564 ]7
2 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.6 [ 27 พ.ย. 2563 ]13
3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 15 พ.ย. 2562 ]52
4 แบบรายงาน ปส. [ 1 พ.ย. 2559 ]343
5 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 รายงานงาน แบบ ปอ.2 และรายงานแบบ ปอ.3 [ 1 พ.ย. 2559 ]333
6 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน [ 30 ธ.ค. 2558 ]128
7 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน [ 30 ธ.ค. 2558 ]137