องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]62
2 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]179
3 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]216
4 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 29 ส.ค. 2561 ]271
5 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]261
6 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]267
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 6 ก.พ. 2561 ]281
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 28 ธ.ค. 2560 ]276
9 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 มิ.ย. 2560 ]323
10 รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 31 พ.ค. 2559 ]365
 
หน้า 1|2