องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณธผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณธผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562