องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนผู้มีที่ดิน โฉนด นส.3 น.ส3 ก สปก. ในเขตตำบลสระตะเคียน สามารถมาตรวจสอบรายชื่อเพื่อเสียภาษีได้ ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.สระตะเคียน ในวัน เวลา ราชการ หรือมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ 08-1