องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้ผู้ที่มีหน้าชำระภาษีต่างๆ ในเขต อบต.สระตะเคียน ประจำปี 2563 มาชำระภาษีต่าง ณ กองคลัง อบต.สระตะเคียน