องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ “การเลี้ยงโค” กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน


กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  ได้จัด โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน   วันที่  13  มีนาคม 2562 กองส่งเสริมการเกษตร    องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน   ได้จัดทำ อบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  “การเลี้ยงโค”   ในวันที่  26  มีนาคม  2562    ให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้ และมาปรับใช้กับการเลี้ยงโคของตนเอง  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง  โดยท่าน จรัส  กุศล  ปศุสัตว์ อำเภอเสิงสาง
 
 เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในตำบลสระตะเคียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

  1.  เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้และประโยชน์ของการใช้น้ำสกัดจากมูลสุกร
  2.  เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้
  3.  เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง

 https://www.youtube.com/watch?v=fzyG0rB5L2Y