องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


การประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 นี้