องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2561