องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 [ 30 เม.ย. 2561 ]9
2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 27 เม.ย. 2561 ]8
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 [ 26 เม.ย. 2561 ]9
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 26 เม.ย. 2561 ]6
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในตำบลสระตะเคียน [ 26 เม.ย. 2561 ]7
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1-บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2561 ]6
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 [ 26 เม.ย. 2561 ]7
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (ซอย 1)-อ่างเก็บน้ำห้วยเตย [ 26 เม.ย. 2561 ]10
9 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุบ้านโคก หมู่ที่ 11 - อ่างเก็บน้ำห้วยเตย [ 26 เม.ย. 2561 ]6
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 [ 26 เม.ย. 2561 ]6
 
|1หน้า 2|3