องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]207
2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อทราย Temephos ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 28 พ.ค. 2561 ]251
3 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งโคมไฟถนน ตำบลสระตะเคียน [ 15 พ.ค. 2561 ]241
4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]196
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 [ 30 เม.ย. 2561 ]230
6 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 27 เม.ย. 2561 ]234
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 [ 26 เม.ย. 2561 ]225
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 26 เม.ย. 2561 ]234
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในตำบลสระตะเคียน [ 26 เม.ย. 2561 ]252
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1-บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2561 ]270
 
หน้า 1|2