องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมีนาคม2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]259
2 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]251
3 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนมกราคม2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]253
4 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนธันวาคม2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]231
5 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนพฤศจิกายน2560 [ 5 ธ.ค. 2560 ]246
6 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนตุลาคม2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]231
7 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือนสิงหาคม2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]233
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนดที่ดิน นส3ก นส3 สปก4-01 ในเขตตำบลสระตะเคียน ให้มาทำการยื่นแบบต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่/ที่ทำการกำนัน ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.60 [ 5 ก.ย. 2560 ]271
9 รายงานการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนกรกรฎาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]236
10 รายงานการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]206
 
|1|2หน้า 3|4|5