องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]21
2 รายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]10
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]20
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]17
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]18
6 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]20
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]19
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (งวดเดือนมกราคม 2563-มีนาคม2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]16
9 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]23
10 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]16
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8