องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลกาารตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]0
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]31
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]31
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]31
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]52
6 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]59
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (งวดเดือนมกราคม 2563-มีนาคม2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]62
8 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]60
9 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]91
10 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7