วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแอร์พร้อมติดตั้งเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด 25000BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายแผ่นซิงค์ติดสติ๊กเกอร์ข้อความบอกทิศทางตำแหน่งที่ตั้งจุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจัดหารถยนต์ปรับอากาศสองชั้น(รถโดยสารไม่ประจำทาง) รับ-ส่ง ผู้เข้าอบรม อปพร. ณ ค่ายฝึกหาดยาวฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง