วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายแผ่นซิงค์ติดสติ๊กเกอร์ข้อความบอกทิศทางตำแหน่งที่ตั้งจุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจัดหารถยนต์ปรับอากาศสองชั้น(รถโดยสารไม่ประจำทาง) รับ-ส่ง ผู้เข้าอบรม อปพร. ณ ค่ายฝึกหาดยาวฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสายสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง