วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาประจำศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างถมไหล่ทางหลวงบ้านสระตะเคียน หมู่ 1 ถึงหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (เส้นที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผต ๙๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างจ้างทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง