วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสนามโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างบริการเครื่องเสียง โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อชุดกีฬา (เสื้อ,กางเกง) โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอร์ สำหรับโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อชุดเลี้ยงผึ้ง ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง