วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ซอย ๑ - ซอย ๑๐) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างถมดินซ่อมแซมถนน บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างถมดินและวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าไร่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างถมดิน บริเวณทางเข้าลำมาศและตะกุดเทียน จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างถมดินบริเวณทางเข้าไร่นายพิทักษ์ ลักขษร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาชุดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างถมดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง