วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 (จากหมู่ที่ 7 บ้านบุงิ้ว ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านปางไม้ ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมแซนยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง นิสสัน ขย 7668 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างจัดหาแบบพิมพ์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากสามแยกบ้านนายสุด-ซอย ๒) โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ เลียบคลองลำมาศ โดยวิธีคัดเลือก