วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติ รัชการลที่ ๑๐ พร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายจุดทิ้งขยะอันตรายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อถังฝาดำเบอร์ 11 (ถังขยะอินทรีย์) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (จากบ้านหมอสุวจี - บ้านนางจงกลนี วิลัยวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (สายทางเข้าไร่นายประกอบกิจ ปลิงกระโทก - ไร่นายอดุลย์ ขวัญเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2565
ซื้อปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง