วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากไร่นางเช้า ยวงกระโทก-ไร่นางรำพรรณ กุลพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ซอย ๒ ครึ่ง ยกระดับถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ซอย ๓ ทั้งซอย ใส่ท่อ ๑ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ซอย ๔ จากป้ายอุทยานรอบเขตป่าอุทยาน-หัวซอย๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากไร่นายพิทักษ์ - เขายายแจ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากไร่นายเสนียน-ไร่นายสมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากวัดป่าห้วยเตย-ไร่นางหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (จากไร่นายแตง-ไร่นายสำเภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง