วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลสระตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์วารสารรายงาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ 044-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง