วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากนายดี - บ้านนางสุนีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระดับน้ำยา ตรวจเช็ครอยรั่วซึม และตรวจเช็ครอยอุดตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างสำรวจสุนัขและแมว บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA VIGO หมายเลขทะเบียน ขฉ 5096 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง