วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬา พร้อมสกรีน โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างบริการเครื่องเสียง โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดเตรียมสนามโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อเต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงโค้ง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนายคมสัน-ไร่นายเจิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง