วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย ๗๖๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อหินฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างจ้างรถยนต์รับส่ง โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
เครื่องตัดหญ้าติดรถฟาร์มแทรกเตอร์