วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติก (ชุดสาธิต) ขนาด ๑๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อปูนขาวโรยสนามโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลสระตะเคียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬา พร้อมสกรีน โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง