วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง Mazda BT-50 Double Cab หมายเลขทะเบียน ผต 9565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อทราย tamephos ๑% น้ำยาพ่นหมอกควัน และสเปย์กระป๋องฆ่ายุงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง