วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางโครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อกระบอกคอริ่ง คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างทำวารสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง