วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา (เสื้อ,กางเกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ประจำศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง