วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อเต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงโค้ง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนายคมสัน-ไร่นายเจิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างรถยนต์โดยสารปรรับอากาศชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 43 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง