วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ ๙ (จากบ้านนายเดช มนุษย์ชาติ-บ้านนางประกาย โพเช่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกพลาสติกใสข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ ๑ (จากบ้านนายเกี้ยว-หน้าวัดสระตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ ๗ (จากบ้าน-สามแยกถนน อบจ.เก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(จากบ้านสันติสุข-อ่างเก็บน้ำห้วยเตย) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (สายจากบ้านบุงิ้ว เชื่อมบ้านใหม่คูเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ซอย ๑ - ซอย ๑๐) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างถมดินซ่อมแซมถนน บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างถมดินและวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าไร่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง