องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีต่างๆ ให้มาชำระภาษีประจำปี 2562 ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน